Pensioen

Pensioen. Wij praten dagelijks met mensen van verschillende leeftijden, in verschillende levensfasen en in verschillende financiële omstandigheden. Wat ons sinds onze oprichting in 2007 opvalt, is dat het merendeel geen duidelijk antwoord heeft op twee kernvragen waarvan wij vinden dat jij daarop het antwoord zou moeten weten. De vragen zijn simpel:

 1. wat is globaal jouw inkomen na je pensionering?

 2. wat is de financiële positie van je nabestaanden als voor pensionering jij of je partner komt te overlijden?

Pensionering

Het pensioen is in Nederland mooi, maar ook ingewikkeld geregeld en wordt alleen maar ingewikkelder. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen geen goed beeld meer hebben op welk moment ze met pensioen kunnen gaan en wat hun inkomen op dat moment zal zijn.

 • Iedereen krijgt op een bepaalde leeftijd AOW. Dit is een minimum-basis. Lange tijd ging de AOW in bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Inmiddels geldt dat in 2024 voor velen de AOW ingaat op het moment dat je 67 jaar wordt.
 • Werk je in loondienst? Dan kan je pensioen opbouwen via je werkgever. Pensioen kan worden opgebouwd bij een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds. Ook kan je werkgever dit pensioen bij een private verzekeraar onder brengen. Dit is voor jou heel belangrijk, omdat een private verzekeraar anders werkt dan een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds. Afhankelijk waar jouw pensioenregeling is ondergebracht en hoe de regeling is ingericht gelden er bijvoorbeeld andere regels en risico’s voor het eventueel korten van de pensioenaanspraken. Ook de mogelijkheden en voorwaarden om eerder met pensioen te gaan kunnen verschillen.
 • Je kunt ook zelf voorzieningen hebben getroffen voor extra financiële armslag na pensionering. Dat kan via een spaar- of beleggingsrekening zijn. Maar ook door het liquide maken van een deel van de waarde van de je eigen woning waarop geen hypotheek meer rust.

Voortijdig overlijden

Door ziekte of ongeval kan jij of je partner komen te overlijden. Naast een emotioneel verlies zal dat bijna altijd ook financiële gevolgen hebben. Dat kan worden veroorzaakt door verlies van arbeidsinkomsten maar ook door het wegvallen van zorgtaken die na het overlijden op een andere wijze moeten worden georganiseerd. Kan het achterblijvende gezin in de woning blijven wonen, is er voldoende geld voor de ontwikkeling en studie van jouw kinderen?

Deze vragen gelden ook wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden en een van de partners alimentatie ontvangt. Deze alimentatie eindigt in het algemeen ook indien degene die de alimentatie betaalt, komt te overlijden. Het gaat volgens ons niet alleen om “de cijfers” maar veel meer om de consequenties van die cijfers. Wat betekent het voor jouw concrete situatie indien na pensionering of bij voortijdig overlijden het besteedbaar inkomen met 30% of meer daalt? Wat kan dan nog wel en wat kan dan niet meer?

Ons vak

Ons vak is onder meer om alle cijfers op een rijtje te zetten en samen met jou zichtbaar te maken wat in verschillende situaties de consequenties voor jouw dagelijks leven zullen zijn. Wij vinden dat iedereen dit inzicht van zijn eigen situatie moet hebben. Zodat iedereen ook zelf kan beslissen om wel of niet tijdig maatregelen te nemen om ongewenste consequenties te voorkomen.

Ons advies: voorkom het gevoel van Had ik dat maar eerder geweten” op het moment dat je aan de bestaande situatie niets meer kunt veranderen. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen je graag met het krijgen van een goed inzicht in jouw financiële positie en het bouwen van zekerheid om deze positie ook te beveiligen tegen calamiteiten.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag hoe wij je kunnen helpen bij een goed en tijdig inzicht in jouw financiële situatie.

 

 

 

RSS Actueel

 • Wees je bewust van risico’s van extreem weer voor je koopwoning 6 november 2023
  Zowel huiseigenaren als aankomende woningkopers moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van extremer weer voor (de prijs van) hun huis. Een huis in veen- of kleigebied kan bijvoorbeeld verzakken doordat de palen wegrotten door een te lage grondwaterstand door aanhoudende droogte. Ook overstromingen zorgen voor risico’s. Deze ‘klimaatschade’ is in de meeste gevallen […]
 • Waarschuwing voor misbruik naam AFM door vermoedelijke oplichter 23 augustus 2023
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een persoon die zich voordoet als medewerker van de AFM. Wij hebben meldingen gekregen dat een persoon onder de naam Jasper de Boer opbelt en zegt medewerker van ons te zijn. Hij zou aanbieden om gedupeerden van fraude bij te staan. Wij zullen hierover nooit zomaar met consumenten […]
 • Hoe beïnvloeden inflatie en stijgende rente mijn geld? 2 juli 2023
  De stijging in prijzen van goederen en diensten (inflatie) en stijgende rente op de kapitaal- en geldmarkt kan impact hebben op financiële producten van consumenten als leningen, verzekeringen en spaargeld.