Pensioen

Pensioen. Wij praten dagelijks met mensen van verschillende leeftijden, in verschillende levensfasen en in verschillende financiële omstandigheden. Wat ons sinds onze oprichting in 2007 opvalt, is dat het merendeel geen duidelijk antwoord heeft op twee kernvragen waarvan wij vinden dat jij daarop het antwoord zou moeten weten. De vragen zijn simpel:

 1. wat is globaal jouw inkomen na je pensionering?

 2. wat is de financiële positie van je nabestaanden als voor pensionering jij of je partner komt te overlijden?

Pensionering

Het pensioen is in Nederland mooi, maar ook ingewikkeld geregeld en wordt alleen maar ingewikkelder. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen geen goed beeld meer hebben op welk moment ze met pensioen kunnen gaan en wat hun inkomen op dat moment zal zijn.

 • Iedereen krijgt op een bepaalde leeftijd AOW. Dit is een minimum-basis. Lange tijd ging de AOW in bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Inmiddels geldt dat in 2024 voor velen de AOW ingaat op het moment dat je 67 jaar wordt.
 • Werk je in loondienst? Dan kan je pensioen opbouwen via je werkgever. Pensioen kan worden opgebouwd bij een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds. Ook kan je werkgever dit pensioen bij een private verzekeraar onder brengen. Dit is voor jou heel belangrijk, omdat een private verzekeraar anders werkt dan een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds. Afhankelijk waar jouw pensioenregeling is ondergebracht en hoe de regeling is ingericht gelden er bijvoorbeeld andere regels en risico’s voor het eventueel korten van de pensioenaanspraken. Ook de mogelijkheden en voorwaarden om eerder met pensioen te gaan kunnen verschillen.
 • Je kunt ook zelf voorzieningen hebben getroffen voor extra financiële armslag na pensionering. Dat kan via een spaar- of beleggingsrekening zijn. Maar ook door het liquide maken van een deel van de waarde van de je eigen woning waarop geen hypotheek meer rust.

Voortijdig overlijden

Door ziekte of ongeval kan jij of je partner komen te overlijden. Naast een emotioneel verlies zal dat bijna altijd ook financiële gevolgen hebben. Dat kan worden veroorzaakt door verlies van arbeidsinkomsten maar ook door het wegvallen van zorgtaken die na het overlijden op een andere wijze moeten worden georganiseerd. Kan het achterblijvende gezin in de woning blijven wonen, is er voldoende geld voor de ontwikkeling en studie van jouw kinderen?

Deze vragen gelden ook wanneer er een echtscheiding heeft plaatsgevonden en een van de partners alimentatie ontvangt. Deze alimentatie eindigt in het algemeen ook indien degene die de alimentatie betaalt, komt te overlijden. Het gaat volgens ons niet alleen om “de cijfers” maar veel meer om de consequenties van die cijfers. Wat betekent het voor jouw concrete situatie indien na pensionering of bij voortijdig overlijden het besteedbaar inkomen met 30% of meer daalt? Wat kan dan nog wel en wat kan dan niet meer?

Ons vak

Ons vak is onder meer om alle cijfers op een rijtje te zetten en samen met jou zichtbaar te maken wat in verschillende situaties de consequenties voor jouw dagelijks leven zullen zijn. Wij vinden dat iedereen dit inzicht van zijn eigen situatie moet hebben. Zodat iedereen ook zelf kan beslissen om wel of niet tijdig maatregelen te nemen om ongewenste consequenties te voorkomen.

Ons advies: voorkom het gevoel van Had ik dat maar eerder geweten” op het moment dat je aan de bestaande situatie niets meer kunt veranderen. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen je graag met het krijgen van een goed inzicht in jouw financiële positie en het bouwen van zekerheid om deze positie ook te beveiligen tegen calamiteiten.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag hoe wij je kunnen helpen bij een goed en tijdig inzicht in jouw financiële situatie.

 

 

 

RSS Actueel

 • Oproep AFM: Achteraf betalen is makkelijk maar let ook op de risico’s 22 november 2022
  ‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL) biedt consumenten voordelen, zoals flexibiliteit, en helpt online winkels hun omzet te verhogen. Voor consumenten in een financieel kwetsbare situatie kan het echter bijdragen aan het risico van schuldenstapeling. Zeker in de huidige economische omstandigheden. Daarnaast kan de stijgende populariteit van achteraf betalen leiden tot normalisering van kopen op afbetaling. […]
 • Op weg naar betere toepassing transparantieregels duurzaamheid 9 november 2022
  Per 1 januari 2023 gelden specifiekere transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in de financiële sector. Vooruitlopend daarop heeft de AFM onderzoek gedaan naar de toepassing van de algemenere regels die nu al gelden. Er zijn stappen gezet om hieraan te voldoen. Tegelijkertijd ziet de AFM de nodige verbeterpunten waar de sector, mede in het licht van de […]
 • Jos Heuvelman: 'Beleggen vraagt om een "steady hand"' 4 november 2022
  Bestuurder Jos Heuvelman sprak vandaag op de Beleggersfair in Amsterdam over de valkuilen voor beleggers, ook met het oog op onstuimige financiële markten.